هایده لرستانی

نام و نام‌خانوادگی: هایده لرستانی
تاریخ تولد: ۳ مرداد ۱۳۴۴
محل تولد: تهران
تخصص: نقاشی
سابقه فعالیت هنری: از سال ۱۳۵۸
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۵ آذر ۱۳۹۹