زهرا مهدوی

نام و نام‌خانوادگی: زهرا مهدوی
تاریخ تولد: ۵ مرداد ۱۳۷۳
محل تولد: اردبیل
تخصص: تذهیب
سابقه فعالیت هنری: ۷ سال
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۵ آذر ۱۳۹۹