انتها ریاضی

نام و نام‌خانوادگی: انتها ریاضی
تاریخ تولد: ۲۸ شهریور ۱۳۳۶
محل تولد: بانه، کردستان
تخصص: طراح و تزئین لباس کردی
آدرس کارگاه هنری: سنندج
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار:
استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۵ آذر ۱۳۹۹