بابک شکری

نام و نام‌خانوادگی: بابک شکری
تاریخ تولد: ۳ بهمن ۱۳۷۰
محل تولد: خرم آباد، لرستان
تخصص: مجسمه سازی، نقاشی
شماره تماس: ۰۹۰۳۷۰۰۴۳۳۳
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۶ مرداد ۱۳۹۹