افسانه عباسپور

نام و نام‌خانوادگی: افسانه عباسپور
تاریخ تولد: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۷
محل تولد: تهران
تخصص: معرق چوب
سابقه فعالیت هنری: ۳ سال
شماره تماس: ۰۹۳۹۷۹۸۹۳۲۲
آدرس شبکه اجتماعی: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۶ مرداد ۱۳۹۹