سید شاهرخ اسماعیلی

نام و نام‌خانوادگی: سید شاهرخ اسماعیلی
تاریخ تولد: ۳۰ دی ۱۳۶۰
محل تولد: کرمانشاه
تخصص: سازسازی
سابقه فعالیت هنری: از ۱۳۷۹
آدرس کارگاه هنری: کرمانشاه، بلوار طاقبستان، مکتب خانه تنبور اسماعیلی
شماره تماس: ۰۹۰۱۹۱۲۴۲۰۵
آدرس شبکه اجتماعی: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۷ تیر ۱۳۹۹