علی ابوطالبی

نام و نام‌خانوادگی: علی ابوطالبی
تاریخ تولد: ۲۱ آذر ۱۳۶۸
محل تولد: کرج، البرز
درگذشت: ۱۱ آبان ۱۳۹۳
تخصص: نقاش، فیلمنامه نویس
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۷ تیر ۱۳۹۹