مینا ملک محمدی

نام و نام‌خانوادگی: مینا ملک محمدی
تاریخ تولد: ۲۶ فروردین ۱۳۶۹
محل تولد: قزوین
تخصص: نگارگری، گل و مرغ
سابقه فعالیت هنری: از سال ۱۳۸۸
آدرس کارگاه هنری: قزوین، سرای سعدالسلطنه
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام

مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۹ تیر ۱۳۹۹