شادی حبیب

نام و نام‌خانوادگی: شادی حبیب
تاریخ تولد: ۲۸ مهر ۱۳۶۵
محل تولد: تهران
تخصص: هنرهای چوبی
سابقه فعالیت هنری: ۱۳ سال
آدرس کارگاه هنری: تهران، ستارخان
آدرس شبکه اجتماعی: اینستاگرام

مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۵ تیر ۱۳۹۹