میلاد بهمنی

نام و نام‌خانوادگی: میلاد بهمنی
تاریخ تولد: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۴
محل تولد: صفاشهر شیراز، فارس
تخصص: طراحی سنتی، طراحی فرش
شماره تماس: ۰۹۲۱۲۷۱۶۵۶۷
آدرس کارگاه هنری: تبریز، خیابان آزادی، دفتر گروه هنری هارمو
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۵ تیر ۱۳۹۹