مرتضی شمیسا

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی شمیسا
تاریخ تولد: ۱۴ فروردین ۱۳۵۷
محل تولد: بندر انزلی، گیلان
تخصص: طراحی گرافیک، نقاشیخط
سابقه فعالیت هنری: از سال ۱۳۶۴
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۸ آبان ۱۳۹۹