فواد نگهدار

نام و نام‌خانوادگی: فواد نگهدار
تاریخ تولد: ۱۴  اسفند ۱۳۶۵
محل تولد: سنندج، کردستان
تخصص: گچبری مدرن، مجسمه سازی
شماره تماس: ۰۹۱۸۹۰۹۳۶۵۶
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار:
استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۸ آبان ۱۳۹۹