میترا محمدی

نام و نام‌خانوادگی: میترا محمدی
تاریخ تولد: ۲۶ فروردین ۱۳۶۹
محل تولد: بیرجند، خراسان جنوبی
تخصص: عکاسی
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۲ آبان ۱۳۹۹