مجتبی اسفندیار

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی اسفندیار
تاریخ تولد: ۶ شهریور ۱۳۶۵
محل تولد: تهران
تخصص: نقاشی، نقاشیخط
سابقه فعالیت هنری: از سال ۱۳۸۸
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۲ آبان ۱۳۹۹