وحیده زابلی زاده

نام و نام‌خانوادگی: وحیده زابلی زاده
تاریخ تولد: ۱۳ مهر ۱۳۶۵
محل تولد: بندرعباس، هرمزگان
تخصص: چاپ سنتی و آبرنگ
سابقه فعالیت هنری: ۵ سال
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۲ آبان ۱۳۹۹