محبوبه رهاننده پور

نام و نام‌خانوادگی: محبوبه رهاننده پور
تاریخ تولد: ۶ تیر ۱۳۶۰
محل تولد: تهران
تخصص: تذهیب، نگارگری
سابقه فعالیت هنری: از ۱۳۸۰
شماره تماس: ۰۹۱۱۹۹۹۱۶۱۴
آدرس کارگاه هنری: مازندران، شهرستان چالوس
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۸ شهریور ۱۳۹۹