فرنگیس خزامی نژاد

نام و نام‌خانوادگی: فرنگیس خزامی نژاد
تاریخ تولد: ۲۵ مرداد ۱۳۵۳
محل تولد: اهواز، خوزستان
تخصص: نقاشی
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۵ مرداد ۱۳۹۹