سید مرتضی موسوی

نام و نام‌خانوادگی: سید مرتضی موسوی
تاریخ تولد: ۱۰ تیر ۱۳۶۱
محل تولد: مشهد، خراسان رضوی
تخصص: مجسمه، نقش برجسته، نقاشی و طراحی
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۲ مرداد ۱۳۹۹