بهاره باهنر

نام و نام‌خانوادگی: بهاره باهنر
تاریخ تولد: ۱۹ تیر ۱۳۷۳
محل تولد: شوشتر، خوزستان
تخصص: رزین آبستره
سابقه فعالیت هنری: از سال ۱۳۹۶
آدرس کارگاه هنری: تهران
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۵ بهمن ۱۳۹۹