فاطمه آقا کبیری

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه آقا کبیری
تاریخ تولد: ۲۸ مرداد ۱۳۶۵
محل تولد: اصفهان
تخصص: نقاشی
سابقه فعالیت هنری: از سال ۱۳۸۸
شماره تماس: ۰۹۰۳۷۹۳۱۸۰۱
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام

مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۱۶ خرداد ۱۳۹۹