تقی پریزاده

نام و نام‌خانوادگی: تقی پریزاده
تاریخ تولد: ۱۳۱۲
محل تولد: بهبهان، خوزستان
تخصص: عبابافی
گروه هنری: ارگان بافت
آدرس کارگاه هنری: بهبهان، جوانمردی، حسینیه رزمندگان
شماره تماس: ۰۹۱۶۷۲۳۷۷۶۲
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام

مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۱ مهر ۱۳۹۹