سحر رستم آبادی

نام و نام‌خانوادگی: سحر رستم آبادی
تاریخ تولد: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۷
محل تولد: تهران
تخصص: پته دوزی
آدرس کارگاه هنری: کرج
سابقه فعالیت هنری: از سال ۱۳۹۸
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۵ بهمن ۱۳۹۹