منصور عرب زاده

نام و نام‌خانوادگی: منصور عرب زاده
تاریخ تولد: ۵ فروردین ۱۳۴۰
محل تولد: سنندج، کردستان
تخصص: خوشنویسی
سابقه فعالیت هنری: ۳۰ سال
آدرس کارگاه هنری: انجمن خوشنویسان شعبه بهاران سنندج
شماره تماس: ۰۹۱۸۸۷۸۲۰۷۷
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۱۳ تیر ۱۳۹۹