لیدا مرادی خواه

نام و نام‌خانوادگی: لیدا مرادی خواه
تاریخ تولد: ۲۰ تیر ۱۳۵۲
محل تولد: تهران
تخصص: طراحی فرش
سابقه فعالیت هنری: ۶ سال
شماره تماس: ۰۹۱۰۶۲۵۳۷۰۳
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۱۰ مرداد ۱۳۹۹