فائق خالدی

نام و نام‌خانوادگی: فائق خالدی
تاریخ تولد: ۵ مهر ۱۳۵۵
محل تولد: سنندج
تخصص: نقاشیخط، خوشنویسی
سابقه فعالیت هنری: از سال ۱۳۷۰
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۱۶ آذر ۱۳۹۹