حسن نظری

نام و نام‌خانوادگی: حسن نظری
تاریخ تولد: ۱۰ دی ۱۳۵۹
محل تولد: نیشابور، خراسان رضوی
تخصص: عکاسی پرتره
سابقه فعالیت هنری: از سال ۱۳۷۷
شماره تماس: ۰۹۳۹۶۲۹۵۹۹۴
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۱۹ مهر ۱۳۹۹