مریم میرزایی

نام و نام‌خانوادگی: مریم میرزایی
تاریخ تولد: ۱۰ فروردین ۱۳۳۶
محل تولد: تهران
تخصص: چهل تکه دوزی
سابقه فعالیت هنری: ۱۰ سال
شماره تماس: ۰۹۲۰۳۵۲۴۳۷۸
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۸ شهریور ۱۳۹۹