مبانی دوتار

مبانی دوتار به تحقیق محسن کریمی کهجه ئیکارشناس دوتار شرق خراسان در نوژا دوتار ، ...

خانه مومنان قزوین

بنای تاریخی خانه مومنان قزوین ، متعلق به خاندان مؤمنان نمونه‌ای ارزشمند از خانه‌های سنتی ...

کویر ورزنه

کویر ورزنه یکی از زیبایی های بخش شرقی شهر اصفهان و بخش مرکزی ایران است. ...

جنگل های هیرکانی

جنگل های هیرکانی ، یک زیست‌منطقه در زیست‌بوم جنگل‌های مختلط پهن‌برگ حاشیه جنوبی دریای خزر ...

شهر تاریخی یزد

شهر تاریخی یزد یکی از کلانشهرهای ایران و مرکز استان و شهرستان یزد در مرکز ایران، در بین رشته‌های شیرکوه در دشتی گسترده به ...

کویر لوت

کویر لوت ، دشتی بیابانی با مساحتی در حدود ۱۷۵ هزار کیلومتر، در حدود ۱۰ ...

شوش

شوش واقع در استان خوزستان، یکی از قدیمی‌ترین سکونت‌گاه‌های شناخته‌شده جهان است، احتمالاً به سال ...