آرشیو برچسب های: هنر روز

صنایع دستی ایرانی

صنایع دستی ایرانی از دیباج نگار حق تکثیر: استفاده منصفانه

سفالگری

سفال گری صنایع دستی موقعیت: کلپورگان، سیستان و بلوچستان

کیاناز

کیاناز از فرسام سنگینی تکنیک: رنگ روغن روی بوم اندازه اثر: ۴۵*۳۵ سانتیمتر زمان خلق ...

کافه گلک

کافه گلک از شری حسینی عکاسی زمان خلق اثر: ۱۳۹۷ موقعیت: جزیره هرمز، هرمزگان حق ...

گلدان

گلدان از پژواک صنایع دستی موقعیت: اصفهان حق تکثیر: استفاده منصفانه

سجاده ابریشمی

سجاده ابریشمی از ‘حاج ملا محمد محتشم’ صنایع دستی حق تکثیر: استفاده منصفانه