توریست در شیراز

مسجد نصیرالملک

مسجد نصیرالملک

 

این پنجره، به سوی توریستی باز شده که تو شیراز و مسجد نصیرالملک، شالی رو پوشیده که طرحش با طرح کاشی های دیوار یکیه و هارمونی زیبایی رو ایجاد کرده. قشنگه. مگه نه؟

لینک در پینترست