آرشیو برچسب های: فرشته عبدی

صنایع دستی خراسان جنوبی

ایسنا: صنایع دستی خراسان جنوبی در حال فراموشی ست! صنایع دستی خراسان جنوبی مانند کلاه نمدی، ...

گلدوزی در خراسان جنوبی

گلدوزی در خراسان جنوبی   گلدوزی سنتی، هنریه که برای تزئین لباسها، جلد قرآن مجید، ...