درباره نوژا

مجتبی دادار

مجتبی دادار
09372971132

مدیر نوژا

شیما معماری

شیما معماری
09025327346

مدیر هنری و نویسنده نوژا

مونا معماری

مونا معماری
۰۹۰۱۲۵۸۶۳۶۲

کارشناس هنری نوژا

محسن کریمی

محسن کریمی
09034054073

کارشناس دوتار نوژا