نمایش یک نتیجه

موزه تئاتر، موسیقی، فیلم و رقص گرجستان

تفلیس، گرجستان

این موزه که در پایتخت کشور گرجستان واقع شده، گنجینه‌های بسیار ارزشمند فرهنگی گرجستان رو شامل میشه؛ تاریخ این موزه، با احداث قصر بسیار چشمگیر موزه آغاز شده و الان امانت‌دار میراث فرهنگی گرجستانه.