آرشیو برچسب های: کرمان

کویر لوت

کویر لوت ، دشتی بیابانی با مساحتی در حدود ۱۷۵ هزار کیلومتر، در حدود ۱۰ ...

میمند کرمان

میمند کرمان ، یک روستا از توابع بخش مرکزی شهرستان شهربابک است؛ این روستا در ...

ارگ بم

ارگ بم عضوی از منظومه ای بزرگ از بناهای تاریخی است که آن را در ...

گنبد جبلیه

خیابان شهدای کرمان با گذر از چشمه‌های خشک شهر به منتهی‌الیه شرقی شهر کرمان و ...

بازار کرمان

بازار کرمان که به بازار گنجعلی‌ خان نیز شناخته می‌شود، از میدان ارگ شروع و ...

کرمان

ایران زیباست ؛ کرمان با در بر گرفتن بیش از ۱۱ درصد از وسعت ایران ...