آرشیو برچسب های: هرمزگان

مراسم مغ و مشتا

دومین مراسم مغ و مشتا نمایش سبک زندگی مردم میناب در هنگام برداشت محصولات نخل، ...