آرشیو برچسب های: مصطفی عسگری

عمو یوسف

عمو یوسف پیرمرد مهربان قصه تنهایی هاست.عمو یوسف با گذشت ۸۵ سال از بهار زندگی ...