آرشیو برچسب های: قزوین

خانه مومنان قزوین

بنای تاریخی خانه مومنان قزوین ، متعلق به خاندان مؤمنان نمونه‌ای ارزشمند از خانه‌های سنتی ...

اماکن تاریخی قزوین

چهل ستون قزوین، تنها کوشک باقی مانده از مجموعه کاخ های سلطنتی صفوی این بناست. ...