آرشیو برچسب های: شوشتر

سازه های آبی شوشتر

سازه‌های آبی شوشتر ، مجموعه‌ای به هم پیوسته از ۱۳ اثر تاریخی شامل پلها، بندها، ...