آرشیو برچسب های: سیستان و بلوچستان

کویر لوت

کویر لوت ، دشتی بیابانی با مساحتی در حدود ۱۷۵ هزار کیلومتر، در حدود ۱۰ ...

شهر سوخته

شهر سوخته ، نام بقایای دولت‌شهری باستانی در ایران است که در ۴۵ کیلومتری جنوب ...