آرشیو برچسب های: سید محمد آل رسول

مراسم قوچ گذار

 مراسم قوچ گذار ، آیینی است که بانیان آن صاحبان گله‌ها هستند و از دوستان ...