آرشیو برچسب های: اردستان

کاخ سرهنگ آباد

کوشک یا شکارگاه و یا کاخ سرهنگ آباد در روستایی به همین نام از توابع ...