آرشیو دسته بندی: هنرمند ایرانی

جواد حبیبی

جواد حبیبی جواد حبیبی  تخصص: مس گری سابقه هنری: بیش از ۲۰ سال آدرس کارگاه ...

منیر صالحی زاده

منیر صالحی زاده معرفی هنرمند: منیر صالحی زاده تخصص: میناکاری سابقه هنری: ۲۰ سال آدرس ...

معصومه بینوا

معصومه بینوا معرفی هنرمند: معصومه بینوا (متولد ۱۳۵۷ کاشان) تخصص: ابریشم بافی سابقه هنری: شروع ...

فرشید محمدنژاد

فرشید محمدنژاد معرفی هنرمند: فرشید محمدنژاد (متولد ۱۳۴۹ ننه کران) تخصص: قلمزنی روی چرم سابقه ...

مهدی حیدری باریس

مهدی حیدری باریس معرفی هنرمند: مهدی حیدری باریس (متولد ۱۳۶۲) تخصص: معرق منبت سابقه هنری: ...