پرده عروسی

عنوان: پرده عروسی
صاحب اثر: نامعلوم
تاریخ خلق: اواخر قرن ۱۹ میلادی
مکان کشف: ایران
دسته‌بندی موضوعی: دوختنی و پوشاک
اندازه های فیزیکی:
عرض ۱۱۵/۶ * ۱۲۰/۷ اینچ
منبع: پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه