بازار اصفهان

عنوان: بازار اصفهان
هنرمند: لنه اشنایدر کینر
تاریخ خلق: ۱۸۸۵-۱۹۷۱ میلادی
اندازه: طول ۴۸/۸ * عرض ۳۶/۸ سانتیمتر
ترکیب: زغال روی کاغذ
نوع هنر: طراحی
محل نگهداری: موسسه لیو بیک
منبع: پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه