کپی از فرش اردبیل

عنوان: کپی از فرش اردبیل
هنرمند: نامعلوم
تاریخ خلق: قرن ۱۹ میلادی
ترکیب: نخ ، پشم
مکان خلق: اردبیل ، ایران
دسته‌بندی موضوعی:‌ فرش
اندازه فیزیکی: ۵۴۳/۵ * ۳۰۹ سنتی‌متر
نوع هنر: قالیبافی
محل نگهداری: موزه شاه شیواجی
شماره دسترسی: N22.3115
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه