هنر دستی چشم نواز ایران

یزد

چشم نواز ی هنر دستی ایران

یزد

هنر  دستی چشم نواز و زیبای ایرانی در سفالگری های شهر یزد

صنایع دستی، روایتگر صنعت و هنر نیاکان و بیانگر هنر و ذوق مردم هر دیاری است.

هنرمندان صنایع دستی، آفرینندگان و سفیران فرهنگی و هنری یک قوم و یک ملت اند که هیچ گاه ازفرستادن پیام فرهنگ و اصالت هنری خود دست برنخواهند داشت.

در صنایع دستی ایران، ذوق هنری و وسواس و صبوری هنرمندان ایرانی، در ریزه کاری فنون هنری دیده می شود؛ و آنها همیشه در تمامی هنرهای دستی پیشتاز بوده و هستند.
توجه به صنایع دستی در حال حاضر، نه تنها ما را با گذشته مردمانمان در هر دوره پیوند می‌دهد، بلکه می تواند انسان امروزه را با گذشته پربارش که خود را مبری از آن می داند، مورد پیوند قرار دهد و به او حس قدرت فرهنگی که از نیاکانش به رسیده است بدهد.

در دایره المعارف هنر نوژا، تلاش داریم با نشر و معرفی هنر و هنرمندان برجسته کشوری، باعث تثبیت و حفظ هنر غنی این مرز و بوم شیم.

لینک در پینترست